Menaxhimi dhe kontrollimi i qenve endacak nëpër Kosovë po përcillet me shumë probleme.

1.3 milion euro janë ndarë nga buxheti i shtetit, por Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë që është përgjegjëse për këtë projekt deklaron se nuk janë në dijeni për parregullsi.

Ata që merren me kafshët çdo ditë, flasin në detaje për keqpërdorimet që po ndodhin.