Një inspektim në nëdërrimin e natës në 8 klinikat e QKUK-së, i kryer nga vetë drejtori i SHKSKUK-së     Basri Sejdiu.

Ka vërtetuar prezencën e një dukurie negative për të cilën shumë shpesh janë ankuar pacientët.

Ai ka hasur në mungesë të mjekëve në orarin e punës e disa janë zënë në gjum edhe pse në ato klinika kishte pacient