Përkushtimi i Elaine frymëzoi një student universitar për të krijuar një faqe crowdfunding për ta ndihmuar atë.

Faqja ka mbledhur me sukses fonde të mjaftueshme që Elaine të mos jetë më e pastrehë.Elaine Dolfo, një vajzë e pastrehë 8 vjeçare, ishte e duke u përpjekur të bënte detyrat e shtëpisë në shiun e madh, jashtë një blloku apartamentesh, ndërsa nëna e saj flinte pranë saj, në Filipine rreth orës 7:00.