Autoudha Prishtinë-Vushtrri-Mitrovicë, ende me probleme në të njëjtin fshat.

Është fjala për fshatin, Lum i madh të Vushtrrisë, ku punimet janë ndërprerë tash e sa vite, siç u tha atëherë për shkak të kontesteve pronësore, por për pasojë aty shkaktohen kolona të gjata dhe aksidente.