Me qëllimin që të sigurohen doza të mjaftueshme të rezervave të gjakut,

nga e hëna deri të premten, do të organizohet Java e Dhurimit të Gjakut nga Qendra Kombëtare e Kosovës për Transfuzionin e Gjakut.