Braktisja e fëmijëve në Kosovë ka shënuar një rënie të lehtë.

Vetëm në pesë mujorin e parë të këtij viti janë braktisur pesë foshnje.

Megjithatë, kërkohet që të punohet më shumë në parandalimin e kësaj dukurie.