Dënimi me burg deri në 10 vjet, do të jetë për ata që kanë mashtruar në rastin e veteranëve.

Ndërsa, nga komisioni qeveritar, për Njohjen dhe Verifikimin, pranojnë se ka keqpërdorim në këtë drejtim.

Në shoqërinë civile, thonë se zgjidhja e vetme e këtij problemi, është një gjyqësor i pavarur.