Mihrije Gjokaj kishte punuar që nga viti 2002 deri në shkurt të vitit 2016 si zyrtare për shëndetësi në komunën e Drenasit

Asaj i është keqësuar gjendja shëndetësore, thotë se kjo ka ndodhur për shkak të ambientit në vendin e punës

thotë se ka kërkuar nga komuna që ti ndihmojë por nuk kishte marrë asnjëherë përgjigjie