Teksa përkundte djepin ajo kujtonte fëmijën e parë që e kishte marrë në strehim

Në atë kohë për të ishin ndjenja të përziera, nuk e dija a më dilnin lotët nga gëzimi apo nga mëshira për të thoshte Behrie Gashi që me duart e saj rriti 18 fëmijë pa përkujdesje prindërore