Tri familje të tjera në Deçan, jetojnë në kushte të mjerueshme në baraka. Rrëfejnë se jeta është  shumë e vështirë pa ushqim e veshmbathje.

Kërkojnë ndihmën e qytetarëve që t’u sigurohet kulm mbi kokë.