Numri i vetëvrasjeve në Kosovë kohëve të fundit është shpeshtuar

Statistikat e policisë së Kosovës thonë se vetëm gjatë 3 muajve të parë të këtij viti janë shënuar 4 vetëvrasje, por edhe në muajin prill dhe maj u raportua për vetëvrasje

Dukurinë e vetëvrasjeve në Kosovë e ka shpjeguar edhe sociologu Besim Gollopeni, sipas të cilit faktorët që po i shtyjnë Kosovarët në vetëvrasje është depresioni, pasojat nga lufta e fundit dhe gjendja socioekonomike në vend