Sipas Shabanit legjislatura e tyre pati një barrë të rëndë në rrethanat e kohës që të miratoj vullnetin e popullit për shpalljen e Kosovës Republikë

Lutjet i thanë, e njerëzit kan rënë në gjunjë. Të gjithë sot me fytyrë nga varri i njomë po aq sa i vdekuri do të pushoj në të.

Është 17-vjeçari Seldin aliu ai të cilit qindra bashkëfshatarë të lubizhdës së Prizrenit, miq e familjarë po i japin lamtumirën.