E me kalimin e viteve gjithmonë e më shumë propozimi për martesë po bëhet më atraktiv.

Janë gati se gjithmonë gjinia mashkullore ata të cilët bëjnë propozimin e martesës, duke e bërë atë që të duket sa më atraktive.

Kështu ky basketbollist ka gjetur një mënyrë shumë kreative për t’i propozuar martesë të dashurës së tij