E dimë se në Kosovë mishi i pulës imprtohet nga vendet e tjera.

Por sa janë të sigurta ato? Shikojeni këtë video se si punohet në njërën prej fabrikave të mishit