Një karrige e vjetër i ka mbetur shoqëruesja e vetme në të cilën gjenë mbështetje në punën e tij

Ka mbushur 81 vjet, por punën nuk e ndal asnjëherë. Daut Xhimshiti, nga fshati Kukaj, po arrin të kujdeset për 300 pemë, të cilat i ka mbjellë vetë.