Ishte vetëm 17-vjeç kur filloi të merret me fotografi, pa e ditur se një ditë fotografitë e tij do të ishin në qendër të botës

Nafiz Lokvica është fotografi më i vjetër në qytetin e Prizrenit i cili ka qenë dëshmitarë i ngjarjeve të mëdha

“Duhet dashur një punë për ta bërë atë” është motoja që ka përcjellë atë gjatë 44-viteve si fotograf