Jeta i kishte sjellë sfida të shumëta të cilave nuk iu dorëzua asnjëherë

Hajzer Bojku nga fshati Duar i Vushtrrisë është ndër më të moshuarit në këtë rrethinë.

Është martuar 3 herë dhe është baba i 23 fëmijëve

Ai tregoi vështirësitë e të pasurit shumë fëmijë sidomos në kohën e pushtuesve të atëhershëm