Të gjithë mërgimtarët nga komuna e Rahovecit që kanë nevojë të kryejnë shërbime në këtë komunë tashmë e kanë më të lehtë.

E kjo pasi që kryetari i Komunës së Rahovecit Smail Latifi ka nënshkruar vendim me të cilin ka zgjatur orarin  e punës për zyrtarët e zyrës së gjendjes civile, zyrtarët e zyrës së pranimit dhe zyrtarët e tatimit në pronë