Sipas kalendarit islamik sot është një natë e madhe.

E besimtarët musliman këtë ditë agjërojnë me që është nata më e madhe e muajit Ramazan

Por Elvis Naçi tregon bukuritë dhe të mirat që ka kjo natë