Klinika e kirurgjisë torakale ka kryer me sukses një operacion të konsideruar si mjaft i komplikuar .

Sipas drejtorit të kësaj klinike i cili ishte edhe pjesmarrës në këtë operacion, lehtësi të madhe në kryerjen e kësaj ndërhyrje kirurgjike u ka dhënë edhe pajisjet e reja mjeksore të cilat u sollën në QKUK