Inspektoriati i Kamenices familjes Arifi ja shkatërron kioskën me të cilën mbijetonte familja shtatë anëtarëshe,

22 bizneset janë paralajmëruar nga komuna e Kamenicës disa muaj më herët që do të hiqen këto kioska, mirëpo kishin disa probleme dhe nuk kanë mundur të e largojnë para afatit, rrëfen Lejla Arifi për Klan Kosovën

Komuna e Kamenicës thotë se ju është bërë një zgjidhje, ngase kiosqet do të vendosen në një vend tjetër dhe kiosqet janë larguar përshak të planit infrastrukturor.