Shumë fëmijë Shqipëtarë po lobojnë talentin e tyre në diasporë i tillë është edhe ky djalosh i cili ka impresionuar publikun Gjerman.

Plarenti është vetëm 13-vjeç por ka aftësi të jashtëzakonshme për break dance.