Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike e ka dërguar në Kuvend raportin e Auditimit për KRU “Prishtina” për vitin 2017, për shkak të parregullsive që janë gjetur aty.

Qytetarët po e paguajnë dyfish ujin që po e konsumojnë