Grumbuj të fletushkave nga bizneset dhe marketeve të ndryshme shihen çdo ditë para dyerve të qytetarëve të Prishtinës.

Shpërndarësit e këtyre fletushkave ato vetëm i hedhin në hyrje të banesave e të cilat pastaj shpërndahen gjithandej.

Përveç në ndërtesa, shpërndarësit këto fletushka i vendosin edhe nëpër vetura, ku për këtë mënyrë të shpërndarjes së fletushkave banorët e Prishtinës kanë shume ankesa. Ata thonë se më shumë po krijohen mbeturina sesa që po marrin ndonjë informacion nga ato fletushka