Numri i fëmijëve që kërkojnë lëmoshë në rrugë është duke u rritur, ndërkohë që gjatë muajit qershor janë iniciuar 15 raste të abuzimit me fëmijë lidhur me këtë dukuri.

Kështu është bërë e ditur gjatë aktivitetit të organizuar nga Qendra për Punë Sociale në komunën e Prishtinës, Policia e Kosovës dhe OJQ “AKTI”, të cilët kanë shpërndarë broshura duke kërkuar që qytetarët të ndërpresin dhënien e lëmoshës për fëmijët që kërkojnë në rrugë.