Kombet e Bashkuara i njohin zyrtarisht 195 shtete të botës, andaj është normale që ndonjërën prej tyre edhe të mos e dimë se ku ndodhet.

Por, të mos dihet të emërohet, as edhe një shtet i vetëm, atëherë gjendja është shumë e rëndë

Shumica prej tyre, e kishin problem të dallojnë shtetin prej kontinentit, ndërsa përgjigjet që dhanë ishin krejtësisht të gabuara.

Filmimi që mund ta shihni më poshtë, tregon nivelin zhgënjyes të disa të rinjve amerikanë, pos një fëmije i cili i tregon me saktësi shumicën e shteteve.