Më poshtë, mund t’i gjeni disa nga tiparet e veçanta të fëmijës tuaj në rast se është lindur në muajin Shtator.

Mundohen të jenë kryesor

Kjo do të thotë që fëmijët e lindur në muajin shtator janë të pjekur, gjë që tregon se kanë një ndikim të rëndësishëm në zhvillimin e tyre njohës.

Janë të lumtur

Në përgjithësi, fëmijët e lindur në këtë muaj janë të lumtur.

Janë më të gjatë

Nga studimi i bërë në Universitetin Bristol zbuloi se fëmijët e lindur në këtë muaj janë më të gjata se bashkëmoshatarët e tyre.

Të gjithanshëm

Fëmijët e lindur në këtë muaj kanë më shumë të ngjarë të kenë sukses në atletikë./OnAir