Përveç shumë aksidenteve në komunikacion, trafiku në Kosovë  mbetet i stërngarkuar.

E sidomos në disa rrugë siq është edhe rasti Prishtinë-Vushtrri