Spetsnaz (Njësitet Ushtarake për Qëllime Speciale), është një term ombrellë për forcat speciale në rusisht dhe përdoret në shtetet e shumta post-sovjetike.

Historikisht, termi i referohet njësive speciale ushtarake të kontrolluara nga shërbimi i inteligjencës ushtarake GRU (Spetsnaz GRU).

Ajo gjithashtu përshkruan njësi të posaçme për qëllime, ose detyra pune të ministrive të tjera (siç është Ministria e Punëve të Brendshme ODON dhe njësia e shpëtimit të Ministrisë së Emergjencave) në vendet post-sovjetike.