jë fije e hollë e ndante jetën nga vdekja, për të gjithë ata që qëndruan në Prishtinë, gjatë kohës së luftës dhe bombardimeve të NATO-s.

Kështu rrëfehet ky gazetarë i cili në çdo moment rrëzikonte jetën e tijë duke filmuar ngjarjet që ndodhnin gjatë luftës

Video e plotë: