Deputetët e Kuvendit të Kosovës sot kanë zgjedhur tre gjyqtarë të Gjykatës Kushtetuese.

Remzije Istefi-Peci, Nexhmi Rexhepi dhe Safet Hoxha janë të zgjedhurit e kësaj Gjykate.Nga pamjet që ka marr KosovaPress gjatë seancës, derisa numëroheshin votat për secilin kandidat, deputetët e PDK-së ishin shumë të zellshëm në numërimin e tyre me një laps dhe letër.